Havarijné (KASKO)

Havarijné poistenie sa uzatvára pre prípady:

  • Poškodenia alebo zničenia vozidla dôsledkom havárie
  • Poškodenia alebo zničenia vozidla dôsledkom živelnej udalosti
  • Odcudzenia vozidla
  • Poškodenia alebo zničenia vozidla vandalizmom

Spoluúčasť len 66,39 eur.

  • Povinné zmluvné poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla je nevyhnutná, zákonom stanovená povinnosť každého motoristu. Spoľahlivo vás ochráni,
    Viac Info
  • Havarijné poistenie sa uzatvára pre prípady: Poškodenia alebo zničenia vozidla dôsledkom havárie Poškodenia alebo zničenia vozidla dôsledkom živelnej udalosti Odcudzenia
    Viac Info