Verejné obstarávanie

Ponúkame kvalifikované odborné poradenstvo v oblasti všetkých rizík

  • Audit existujúceho stavu a vypracovanie komplexného návrhu riešení
  • Optimalizácia poistného a rizík
  • Správa existujúcich zmlúv a komplexný servis pre klientov
  • Aplikácie podmienok poistenia samosprávnych celkov podľa potrieb klientov
  • Realizácia verejného obstarávania pre výber poskytovateľa služieb
  • Inkaso poistného
  • Servis pri riešení škodových udalostí
  • Služby pre klientov sú poskytované bezodplatne
Nahraj Viac Podrž SHIFT Nahraj všetko Nahraj všetko