Životné poistenie

Životné poistenie je neoddeliteľnou súčasťou každého moderného človeka.


Už dávno pritom nejde len o poistenie pre prípad smrti. Aj keď toto riziko ostáva stále tým najzákladnejším zabezpečením rodiny a blízkych. Jeho nesporné výhody oproti iným formám zaistenia stability po úmrtí sú hlavne v rýchlosti a dostupnosti finančných prostriedkov. Nie je potrebné čakať na zdĺhavý proces dedičského konania. Stačí v zmluve uviesť, komu majú byť prostriedky v takejto situácii poukázané, a pritom to nemusí byť ani príbuzný či niekto blízky.

Vďaka naším skúsenostiam a znalostiam z trhu vieme odporučiť aj zaujímavé šetriace programy. Či už formou kapitálového životného poistenia s garantovaným úročením vložených finančných prostriedkov, alebo formou investičného životného poistenia. V tejto oblasti spolupracujem s najvýznamnejšími spoločnosťami na trhu a s využitím ich know-how vieme veľmi efektívne pomôcť pri rozhodovaní sa v záplave fondov a investičných príležitostiach.
A samozrejmosťou sú aj rôzne formy pomoci v prípade následkov úrazu či choroby, a to dokonca pre civilizačné ochorenia. Tieto poistenia samozrejme nedokážu predchádzať vzniku úrazu či choroby, no ich vhodnou kombináciou dokážu do značnej miery eliminovať následky. Hlavne z pohľadu finančnej záťaže na človeka. Je možné zabezpečiť krytie nákladov pri hospitalizácii, straty príjmu pri PN, na zakúpenie pomôcok pri trvalých následkoch a podobne.

Stačí, keď sa s dôverou na nás obrátite a my Vám ponúkneme kvalitné a spoľahlivé riešenia pre rôzne životné situácie. A nie len Vám, ale aj členom Vašej rodiny či blízkym.