O nás

Je pre nás potešením, že ste si otvorili web stránku našej spoločnosti.

Potešením, pretože je to buď prvý krok k vzájomnej úspešnej spolupráci, alebo Vás vedie
skúsenosť s našimi službami.

Ako sa vyvíja naša krajina, s ňou aj samospráva, vyvíjame sa i my – tí, ktorí pre
samosprávu pracujeme. A s nami aj služby, ktoré pre pružné a efektívne fungovanie
samosprávy poskytujeme.

Prvá Komunálna Finančná, a.s. vznikla ako samosprávna poradenská spoločnosť a svoje
poslanie vďaka tímu spoľahlivých spolupracovníkov a svojmu know-how úspešne plní.

Prácu v samospráve považujeme za tvorivú, zároveň však za veľmi náročnú. Našou
vzájomnou spoluprácou dosiahneme zefektívnenie využívania vynaložených finančných
prostriedkov vo verejnej správe.

Želám našej spoločnosti a našim partnerom mnoho tvorivých podnetov do ďalšej spolupráce.

Mgr. Jarmila Cserhelyiová
predsedkyňa predstavenstva a obchodná riaditeľka

Naša spoločnosť úspešne funguje na slovenskom trhu od februára 2004. Počas nášho pôsobenia sme sa stali spoľahlivým a zodpovedným partnerom verejnej správy. Naším cieľom je efektívne využívanie finančných produktov verejnou správou. Prostredníctvom nášho know-how zosúlaďujeme využitie finančných produktov s platnou legislatívou. Našimi službami pre verejnú správu dosahujeme výraznú úsporu finančných prostriedkov miest a obcí. Naše výsledky hovoria za nás. Pre bližšie informácie o našej činnosti si prosím prezrite ostatné sekcie našej www stránky.